sybase_min_message_severity

(PHP 4, PHP 5)

sybase_min_message_severitySets minimum message severity

Uyarı

Bu işlev PHP 7.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

Açıklama

sybase_min_message_severity ( int $severity ) : void

sybase_min_message_severity() sets the minimum message severity level.

Değiştirgeler

severity

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Notlar

Bilginize: This function is only available when using the DB library interface to Sybase, and not with the CT library.

Ayrıca Bakınız