sybase_min_server_severity

(PHP 4, PHP 5)

sybase_min_server_severitySets minimum server severity

Uyarı

Bu işlev PHP 7.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

Açıklama

sybase_min_server_severity ( int $severity ) : void

sybase_min_server_severity() sets the minimum server severity level.

Değiştirgeler

severity

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Notlar

Bilginize: This function is only available when using the CT library interface to Sybase, and not with the DB library.

Ayrıca Bakınız