token_get_all

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

token_get_allBelirtilen kaynağı PHP dizgeciklerine ayırır

Açıklama

token_get_all ( string $kaynak ) : array

Belirtilen kaynak dizgesi, Zend motorunun sözdizimsel tarayıcısı kullanılarak PHP dil dizgeciklerine çözümlenir.

Dizgeciklerin listesi için Çözümleyici Dizgeciklerinin Listesi sayfasına bakınız veya bir dizgecik değerini dizgesel gösterimine dönüştürmek için token_name() işlevini kullanınız.

Değiştirgeler

kaynak

Çözümlenecek PHP kaynak kodu.

Dönen Değerler

Dizgecik betimleyicilerinden oluşan bir dizi. Her dizgecik betimleyicisi ya tek bir karakterden (;, ., >, ! gibi) oluşur ya da üç elemanlı bir diziden; 0. elemanda dizgecik indisi, 1. elemanda özgün dizgeciğin dizgesel içeriği ve 2. elemanda satır numarası bulunur.

Örnekler

Örnek 1 - token_get_all() örnekleri

<?php
$tokens 
token_get_all('<?php echo; ?>');
    
/* => array(
             array(T_OPEN_TAG, '<?php'),
             array(T_ECHO, 'echo'),
             ';',
             array(T_CLOSE_TAG, '?>') ); */

/* Aşağıdaki örnekte dizge beklendiği gibi
   T_COMMENT (PHP <5'te' T_ML_COMMENT) olarak değil
   T_INLINE_HTML olarak çözümlenmektedir. Bunun sebebi
   sağlanan kodda hiçbir ama/kapama etiketinin bulunmayışıdır.
   Bu, normal bir dosyada <?php ?> etiketlerinin dışına
   bir açıklama koymaya eşdeğerdir. */
$tokens token_get_all('/* açıklama */');
    
// => array(array(T_INLINE_HTML, '/* comment */'));
?>

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.2 Satır numaraları 2. elemanda dönmeye başladı.