token_name

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

token_nameBelirtilen PHP dizgeciğinin simgesel ismini döndürür

Açıklama

token_name ( int $dizgecik ) : string

Belirtilen PHP dizgecik değerine ilişkin simgesel ismi döndürür.

Değiştirgeler

dizgecik

Dizgecik değeri.

Dönen Değerler

Belirtilen dizgecik değerinin simgesel ismini döndürür. Dönen isim, eşleşen dizgecik sabitinin ismidir.

Örnekler

Örnek 1 - token_name() örneği

<?php
// 260 değeri, T_REQUIRE dizgeciğinin dizgecik değeridir
echo token_name(260);        // -> "T_REQUIRE"

// Bir dizgecik sabiti kendi ismiyle eşleşir
echo token_name(T_FUNCTION); // -> "T_FUNCTION"
?>