uopz_redefine

(PECL uopz 1, PECL uopz 2, PECL uopz 5, PECL uopz 6)

uopz_redefineRedefine a constant

Açıklama

uopz_redefine ( string $constant , mixed $value ) : bool
uopz_redefine ( string $class , string $constant , mixed $value ) : bool

Redefines the given constant as value

Değiştirgeler

class

The name of the class containing the constant

constant

The name of the constant

value

The new value for the constant, must be a valid type for a constant variable

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 uopz_redefine() example

<?php
define
("MY"100);

uopz_redefine("MY"1000);

echo 
MY;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

1000