variant_cast

(PHP 5, PHP 7)

variant_castVaryantı başka türde bir varyant nesneye dönüştürür

Açıklama

variant_cast ( variant $varyant , int $tur ) : variant

İşlev varyant değiştirgesinin kopyasını oluşturur, daha sonra kopyayı tur ile verilene çarpıtma işlemi yapar.

İşlev COM kütüphanesindeki VariantChangeType() işlevini sarmalar; daha fazla bilgi için MSDN'e bakınız.

Değiştirgeler

varyant

Varyant.

tur

tur VT_XXX sabitlerinden biri olmalıdır.

Dönen Değerler

VT_DATE türünde varyant döndürür.

Ayrıca Bakınız