COM İşlevleri

Ayrıca Bakınız

COM hakkında daha başka bilgiler için » COM tanımları belgesine bakınız. PHP ve COM FAQ internet sayfalarında da yararlı bilgiler bulabilirsiniz. MS Office uygulamalarını sunucu tarafında kullanmayı düşünüyorsanız » Office sunucu taraflı özdevinim belgelerine bakınız.

İçindekiler

 • com_create_guid — Evrensel tanımlayıcı (Globally Unique Identifier) üretir
 • com_event_sink — Bir COM nesnesinden, PHP nesnesine olayları bağlar
 • com_get_active_object — COM nesnesinin çalışan bir örneği için tanıtıcı döner
 • com_load_typelib — Verilen tür kütüphanesini yükler
 • com_message_pump — COM iletilerini işler, zaman_asimi süresince uykudadır
 • com_print_typeinfo — İncelenebilecek şekilde PHP sınıf tanımını yazar
 • variant_abs — Bir varyantın mutlak değerini döndürür
 • variant_add — İki varyant değeri birleştirir ve sonucu geri döndürür
 • variant_and — İki varyant üzerinde ikilik VE işlemi yapar
 • variant_cast — Varyantı başka türde bir varyant nesneye dönüştürür
 • variant_cat — İki varyant değeri birleştirir ve sonucu geri döndürür
 • variant_cmp — İki varyant değerini karşılaştırır
 • variant_date_from_timestamp — Unix zaman damgasının varyant tarih gösterimini döndürür
 • variant_date_to_timestamp — Varyant tarih/zaman değerini Unix zaman damgasına çevirir
 • variant_div — İki varyant değerin bölme sonucunu döndürür
 • variant_eqv — İki varyant arasında ikilik denklik karşılaştırması yapar
 • variant_fix — Varyantın tamsayı kısmını geri döndürür
 • variant_get_type — Varyant nesnenin türünü geri döndürür
 • variant_idiv — Varyant değerleri tamsayıya çevirir ve bölme yaparak sonucu döndürür
 • variant_imp — İki varyant üzerinde ikilik çıkarım yapar
 • variant_int — Varyantın tamsayı kısmını döndürür
 • variant_mod — İki varyantın bölme işleminden kalanı geri döndürür
 • variant_mul — İki varyant değerleri için çarpma işlemi yapar
 • variant_neg — Bir varyant üzerinde mantıksal değil işlemi yapar
 • variant_not — Bir varyant üzerinde ikilik değil işlemi yapar
 • variant_or — İki varyant üzerinde mantıksal ayırma işlemi yapar
 • variant_pow — Üs alma işlemi yaparak sonucu döndürür
 • variant_round — Bir varyantı verilen ondalık basamağa yuvarlar
 • variant_set_type — Varyantı başka bir türe "yerinde" dönüştürür
 • variant_set — Varyant nesnesine yeni bir değer verir
 • variant_sub — Sağ varyant değerini sol varyant değerinden çıkartır
 • variant_xor — İki varyant arasında mantıksal çıkarma yapar