variant_get_type

(PHP 5, PHP 7)

variant_get_typeVaryant nesnenin türünü geri döndürür

Açıklama

variant_get_type ( variant $varyant ) : int

Varyant nesnenin türünü geri döndürür.

Değiştirgeler

varyant

Varyant nesne.

Dönen Değerler

İşlev, varyant nesnesinin COM, DOTNET veya VARIANT sınıfından hangisinden türediğini gösteren bir tamsayı döndürür, geri dönüş değeri VT_XXX sabitlerinden biri ile karşılaştırılabilir.

COM ve DOTNET nesneleri için geri dönüş değeri genellikle VT_DISPATCH olur; işlevin bu sınıflar için çalışmasının tek nedeni COM ve DOTNET'in VARIANT soyundan gelmesidir.

PHP 5'den önceki sürümlerde, bu bilgiyi, VARIANT sınıfından türeyen bir nesnenin sahte tur özelliğini okuyarak elde edebilirsiniz, daha fazla bilgi için VARIANT sınıfına bakınız.