wddx_add_vars

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

wddx_add_varsTanıtıcısı belirtilen WDDX paketine değişken ekler

Açıklama

wddx_add_vars ( resource $pt , mixed $değişken [, mixed $... ] ) : bool

Aktarılan değişkenleri dizgeleştirip tanıtıcısı belirtilen WDDX paketine ekler.

Değiştirgeler

Bu işlevin alabileceği değiştirge sayısı değişkendir.

pt

wddx_packet_start() tarafından döndürülmüş bir WDDX paket tanıtıcısı.

değişken

Bir değişken ismi veya değişken isimlerini veya diğer dizileri ve benzerlerini içeren bir dizi olabilir.

...

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.