win32_create_service

(PECL win32service >=0.1.0)

win32_create_serviceHizmet yönetim veritabanında yeni bir hizmet girdisi oluşturur

Açıklama

win32_create_service ( array $ayrıntılar [, string $makine ] ) : mixed

Hizmet yönetim veritabanında yeni bir hizmet girdisi oluşturur.

Değiştirgeler

ayrıntılar

Hizmet ayrıntıları dizisi:

service

Hizmetin kısa ismi. net komutuyla hizmeti denetlemekte kullanılacak isimdir. İsim eşsiz olmalı (aynı isimde iki hizmet olmamalı) ve mümkünse boşluk karakterleri içermemelidir.

display

Hizmetin görünen ismi. Hizmetler programcığında göreceğiniz isimdir.

user

Hizmetin aidiyetinde çalışacağı kullanıcı hesabı. Belirtilmediği takdirde hizmet LocalSystem hesabı altında çalışır. Bir kullanıcı ismi belirtilirse bir parola da belirtmek gerekir.

password

user anahtarında belirtilen kullanıcının parolası.

path

Hizmet başlatıldığında çalıştırılacak çalıştırılabilirin mutlak dosya yolu. Belirtilmediği takdirde geçerli PHP süreci kullanılır.

params

Hizmet başlatılırken komut satırına aktarılacak değiştirgeler. Bir PHP betiğini hizmet olarak çalıştıracaksanız ilk değiştirge çalıştırılacak PHP betiğinin mutlak yolu olmalıdır. Eğer betik ismi veya dosya yolu boşluk karakteri içeriyorsa PHP betiğindeki dosya yolunun tamamını çift tırnak (") karakterlerinin arasına alın.

load_order

load_order denetimi. Bu henüz tamamen desteklenmiyor.

svc_type

Hizmet türü belirtilir. Belirtilmezse öntanımlı değer: WIN32_SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS. Ne yaptığınızdan emin değilseniz bunu değiştirmeyin.

start_type

Hizmetin nasıl başlatılması gerektiği belirtilir. Öntanımlı değer WIN32_SERVICE_AUTO_START olup hizmetin makine başlatıldığında çalıştırılacağı anlamına gelir.

error_control

Hizmet yöneticisinin hizmet ile ilgili bir sorun saptadığında ne yapacağı belirtilir. Öntanımlı değer: WIN32_SERVER_ERROR_IGNORE. Desteklenen tek değer budur.

machine

Hizmeti oluşturmak istediğiniz makinenin ismi; belirtilmesi isteğe bağlıdır. Verilmezse yerel makine ismi kullanılır.

Dönen Değerler

Başarılı olursa TRUE, aksi takdirde bir win32 hata kodu döner.

Örnekler

Örnek 1 - win32_create_service() örneği

'dummyphp' kısa isimli bir hizmet oluşturur.

<?php
$x 
win32_create_service(array(
        
'service' => 'dummyphp',
        
'display' => 'PHP hizmeti denemesi',
        
'params' => __FILE__ ' run',
));
debug_zval_dump($x);
?>

Ayrıca Bakınız