xml_set_external_entity_ref_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

xml_set_external_entity_ref_handlerHarici öğe gönderimi eylemcisini belirler

Açıklama

xml_set_external_entity_ref_handler ( resource $çözümleyici , callback $eylemci ) : bool

çözümleyici ile belirtilen XML çözümleyici için harici öğe gönderimi eylemcisini belirler.

Değiştirgeler

çözümleyici

xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen bir XML özkaynağı.

eylemci

xml_parse() işlevi çözümleyici için çağrıldığında mevcut olması gereken işlevin ismini içeren dizge.

İsmi eylemci değiştirgesiyle belirtilen işlev beş değiştirge kabul etmeli ve bir tamsayı değer döndürmelidir. Eğer FALSE döndürülürse (bir değer dönmemesi hali), XML çözümleyici çözümlemeyi durdurur ve xml_get_error_code() işlevi XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING hatasını döndürür. Eylemci işlev sözdizimi:

eylemci ( resource $çözümleyici , string $açık_öğe_isimleri , string $taban , string $sistem_id , string $genel_id )
çözümleyici
İlk değiştirge, eylemci işlevi çağıran XML çözümleyicinin tanıtıcısıdır.
açık_öğe_isimleri
İkinci değiştirge, açık_öğe_isimleri, öğenin çözümlenmesi için açılan öğe isimlerinin boşluk ayraçlı listesidir (belirtilen öğenin ismi dahil).
taban
Harici öğenin sistem betimleyicisini (sistem_id) çözümlemek için kullanılacak dizge. Şimdilik bu değiştirge daima boş bir dizgedir.
system_id
Harici öğenin sistem betimleyicisi.
public_id
Harici öğenin genel betimleyicisi. Belirtilmediği takdirde boş bir dizgedir. Betimleyici içindeki boşluklar XML belirtiminde belirtildiği gibi normalleştirilir.

eylemci değiştirgesinde işlev olarak boş bir dizge veya FALSE belirtilirse ilgili eylemci iptal edilir.

Bilginize: Bir işlev ismi yerine, bir nesneye gönderim ve bir yöntem ismi içeren bir dizi de kullanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.