XMLWriter::fullEndElement

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL xmlwriter >= 2.0.4)

XMLWriter::fullEndElementGeçerli elemanı kapatır

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

fullEndElement ( void ) : bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_full_end_element ( resource $xmlwriter ) : bool

Geçerli elemanı kapatır. Eleman boş olsa bile kapama etiketini yazar.

Değiştirgeler

xmlwriter

Sadece yordamsal kullanım için. xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() çağrılarıyla elde edilen, üzerinde işlem yapılacak XMLWriter özkaynağı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız