XMLWriter::openMemory

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::openMemoryDizge çıktılamak için belleği kullanmak üzere yeni bir XMLWriter nesnesi oluşturur

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

openMemory ( void ) : bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_open_memory ( void ) : resource

Dizge çıktılamak için belleği kullanmak üzere yeni bir XMLWriter nesnesi oluşturur.

Değiştirgeler

Dönen Değerler

Nesne yönelimli kullanım: Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Yordamsal kullanım: Başarı durumunda XMLWriter işlevleri ile kullanılmak üzere yeni bir XMLWriter özkaynağı, aksi takdirde FALSE döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • XMLWriter::openURI() - Çıktı için kaynak adresini kullanarak yeni bir XMLWriter nesnesi oluşturur