XMLWriter::text

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::textBir metni yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

text ( string $içerik ) : bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_text ( resource $xmlwriter , string $içerik ) : bool

Bir metni yazar.

Değiştirgeler

xmlwriter

Sadece yordamsal kullanım için. xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() çağrılarıyla elde edilen, üzerinde işlem yapılacak XMLWriter özkaynağı.

içerik

Metin içeriği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.