ZipArchive::addEmptyDir

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.8.0)

ZipArchive::addEmptyDirYeni bir dizin ekler

Açıklama

ZipArchive::addEmptyDir ( string $dizin ) : bool

Arşive boş bir dizin ekler.

Değiştirgeler

dizin

Eklenecek dizinin ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir arşivde boş bir dizin oluşturmak

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
if (
$zip->open('test.zip') === TRUE) {
    if(
$zip->addEmptyDir('newDirectory')) {
        echo 
'Kök dizin oluşturuldu';
    } else {
        echo 
'Dizin oluşturulamadı';
    }
    
$zip->close();
} else {
    echo 
'başarısız';
}
?>