ZipArchive sınıfı

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.1.0)

Giriş

Zip ile sıkıştırılmış bir dosya arşivi.

Sınıf Sözdizimi

ZipArchive {
/* Özellikler */
/* Yöntemler */
addEmptyDir ( string $dizin ) : bool
addFile ( string $dosya [, string $yerel_isim ] ) : bool
addFromString ( string $isim , string $içerik ) : bool
addGlob ( string $pattern [, int $flags = 0 [, array $options = array() ]] ) : bool
addPattern ( string $pattern [, string $path = "." [, array $options = array() ]] ) : bool
close ( void ) : bool
public count ( void ) : int
deleteIndex ( int $indis ) : bool
deleteName ( string $isim ) : bool
extractTo ( string $hedef [, mixed $girdiler ] ) : bool
getArchiveComment ( void ) : string
getCommentIndex ( int $indis [, int $seçenekler ] ) : string
getCommentName ( string $isim [, int $seçenekler ] ) : string
GetExternalAttributesIndex ( int $index , int &$opsys , int &$attr [, int $flags ] ) : bool
getExternalAttributesName ( string $name , int &$opsys , int &$attr [, int $flags ] ) : bool
getFromIndex ( int $indis [, int $seçenekler ] ) : mixed
getFromName ( string $isim [, int $seçenekler ] ) : mixed
getNameIndex ( int $indis ) : string
GetStatusString ( void ) : string
getStream ( string $name ) : resource
locateName ( string $isim [, int $seçenekler ] ) : mixed
open ( string $dosya [, int $seçenekler ] ) : mixed
renameIndex ( int $indis , string $yeni_isim ) : bool
renameName ( string $isim , string $yenisi ) : bool
setArchiveComment ( string $açıklama ) : mixed
setCommentIndex ( int $indis , string $açıklama ) : mixed
setCommentName ( string $isim , string $açıklama ) : mixed
setCompressionIndex ( int $index , int $comp_method [, int $comp_flags = 0 ] ) : bool
setCompressionName ( string $name , int $comp_method [, int $comp_flags = 0 ] ) : bool
setEncryptionIndex ( int $index , string $method [, string $password ] ) : bool
setEncryptionName ( string $name , int $method [, string $password ] ) : bool
setExternalAttributesIndex ( int $index , int $opsys , int $attr [, int $flags ] ) : bool
setExternalAttributesName ( string $name , int $opsys , int $attr [, int $flags ] ) : bool
public setPassword ( string $password ) : bool
statIndex ( int $indis [, int $seçenekler ] ) : mixed
statName ( name $isim [, int $seçenekler ] ) : mixed
unchangeAll ( void ) : mixed
unchangeIndex ( int $indis ) : mixed
unchangeName ( string $isim ) : mixed
}

Özellikler

status

Zip Arşivinin durumu

statusSys

Zip Arşivinin sistem durumu

numFiles

Arşivdeki dosya sayısı

filename

Dosya sistemindeki dosya ismi

comment

Arşivle ilgili açıklama

İçindekiler