ZipArchive::addFromString

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::addFromStringİsmi ve içeriği belirtilen dosyayı arşive ekler

Açıklama

ZipArchive::addFromString ( string $isim , string $içerik ) : bool

İsmi ve içeriği belirtilen dosyayı arşive ekler.

Değiştirgeler

isim

Oluşturulacak girdinin ismi.

içerik

Oluşturulacak girdinin içeriği. İkil olarak güvenli kipte yazılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Arşive yeni bir girdi eklemek

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
$res $zip->open('test.zip'ZipArchive::CREATE);
if (
$res === TRUE) {
    
$zip->addFromString('test.txt''Bu dizge dosyanın içeriğidir.'');
    $zip->close();
    echo '
Tamam';
} else {
    echo '
olmadı';
}
?>

Örnek 2 - Bir dosyayı arşivdeki bir dizine eklemek

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
if (
$zip->open('test.zip') === TRUE) {
    
$zip->addFromString('dir/test.txt''Bu dizge dosyanın içeriğidir.'');
    $zip->close();
    echo '
Tamam';
} else {
    echo '
olmadı';
}
?>