ZipArchive::close

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::closeEtkin (açık veya oluşturulmuş) arşivi kapatır

Açıklama

ZipArchive::close ( void ) : bool

Açılmış veya yeni oluşturulmuş arşivi kapatır ve değişiklikleri kaydeder. Bu yöntem betiğin sonunda özdevinimli olarak çağrılır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.