ZipArchive::getCommentIndex

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.4.0)

ZipArchive::getCommentIndexİndisi belirtilen girdinin açıklamasını döndürür

Açıklama

ZipArchive::getCommentIndex ( int $indis [, int $seçenekler ] ) : string

İndisi belirtilen girdinin açıklamasını döndürür.

Değiştirgeler

indis

Girdinin indisi.

seçenekler

Değer olarak ZIPARCHIVE::FL_UNCHANGED belirtilirse özgün açıklama döner.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE aksi takdirde açıklama dizgesi döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir girdinin açıklamasını basmak

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
$res $zip->open('test1.zip');
if (
$res === TRUE) {
    
var_dump($zip->getCommentIndex(1));
} else {
    echo 
'olmadı, kod:' $res;
}
?>