zlib_encode

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

zlib_encodeCompress data with the specified encoding

Açıklama

zlib_encode ( string $data , int $encoding [, int $level = -1 ] ) : string

Compress data with the specified encoding.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

data

The data to compress.

encoding

The compression algorithm. Either ZLIB_ENCODING_RAW, ZLIB_ENCODING_DEFLATE or ZLIB_ENCODING_GZIP.

level

Dönen Değerler

Örnekler

Örnek 1 zlib_encode() example

<?php
$str 
'hello world';
$enc zlib_encode($strZLIB_ENCODING_DEFLATE);
echo 
bin2hex($enc);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

789ccb48cdc9c95728cf2fca4901001a0b045d

Ayrıca Bakınız