Zlib İşlevleri

İçindekiler

 • deflate_add — Incrementally deflate data
 • deflate_init — Initialize an incremental deflate context
 • gzclose — Bir açık gzipli dosya tanıtıcısını kapar
 • gzcompress — Bir dizgeyi sıkıştırır
 • gzdecode — Gzipli bir dizgenin sıkıştırmasını açar
 • gzdeflate — Bir dizgeyi deflate biçeminde sıkıştırır
 • gzencode — Gzipli bir dizge oluşturur
 • gzeof — Gzipli dosya tanıtıcında dosya sonunu sınar
 • gzfile — Gzipli dosyayı bir dizi içinde döndürür
 • gzgetc — Gzipli dosya göstericisindeki karakteri döndürür
 • gzgets — Gzipli dosya tanıtıcısından bir satır döndürür
 • gzgetss — Gzipli dosya tanıtıcısından bir satır okuyup HTML etiketlerinden arındırır
 • gzinflate — Deflate sıkıştırmalı bir verinin sıkıştırmasını açar
 • gzopen — Bir gzipli dosya açar
 • gzpassthru — Gzipli dosya tanıtıcısında kalan verinin tamamını çıktılar
 • gzputs — gzwrite işlevinin takma adıdır
 • gzread — Gzipli dosyayı ikil kipte okur
 • gzrewind — Gzipli dosya göstericisini dosya başlangıcına taşır
 • gzseek — Gzipli dosya göstericisini konumlar
 • gztell — Gzipli dosya tanıtıcısının okuma/yazma konumunu döndürür
 • gzuncompress — Sıkıştırılmış bir dizgenin sıkıştırmasını açar
 • gzwrite — Bir dizgeyi bir gzipli dosyaya ikil kipte yazar
 • inflate_add — Incrementally inflate encoded data
 • inflate_get_read_len — Get number of bytes read so far
 • inflate_get_status — Get decompression status
 • inflate_init — Initialize an incremental inflate context
 • readgzfile — Bir .gz dosyası çıktılar
 • zlib_decode — Uncompress any raw/gzip/zlib encoded data
 • zlib_encode — Compress data with the specified encoding
 • zlib_get_coding_type — Çıktı sıkıştırması için kullanılan kodlama türünü döndürür