Paketlenmiş PHP Kullanımı

OS X'in 10.0.0 sürümünden itibaren PHP Meklerde standart hale geldi. PHP'yi öntanımlı HTTP sunucusunda etkin kılmak için Apache yapılandırma dosyası httpd.conf'ta bir kaç satırı etkin duruma getirmek gerekir, bunun yanında CGI ve/veya CLI öntanımlı olarak etkin (Terminal programından kolayca erişilebilir) kılınabilir.

Aşağıdaki talimatları kullanarak PHP'yi etkin kılmak demek çabucak bir yerel geliştirme ortamına sahip olmak demektir. Daima PHP'nin en yeni sürümünü kullanmanızı hararetle öneririz. Gelişimi sürmekte olan çoğu yazılım gibi yeni sürümlerde eski hatalar sürekli düzeltilmekte ve yeni özellikler eklenmektedir. Ayrıntılar için MAC OS X kurulum belgelerine bakınız. Aşağıdaki talimatların ayrıntı düzeyi başlangıç düzeyinde bir kullanıcıya göre olup öntanımlı ayarlarla çalışmak üzere düzenlenmiştir. Daha yeni sürümlerin derlenmesi veya daha yeni paketlerin kurulması tüm kullanıcılara tavsiye edilmektedir.

Standard kurulum türü mod_php kullanmak olup Mac OS X üzerinde Apache HTTP Sunucusu için mod_php'yi etkin kılmak (öntanımlı HTTP sunucusuna Sistem Tercihlerinden erişilebilir) amacıyla şu adımlar izlenmelidir:

 1. Apache yapılandırma dosyasını bulup açın. Öntanımlı olarak yeri: /etc/apache2/httpd.conf Bu dosyanın sahibi root olduğundan ve öntanımlı olarak onun özelinde olduğundan Finder veya Spotlight kullanarak dosyayı bulmak zor olabilir.

  Bilginize: Dosyayı açmanın tek yolu Terminal'de nano gibi Unix temelli bir metin düzenleyici kullanmaktır. Dosyanın sahibi root olduğundan dosyayı (root olarak) açmak için Terminal'de sudo komutunu kullanmalıyız (root parolası istenecektir): sudo nano /etc/apache2/httpd.conf Önemli nano komutları: ^w (arama), ^o (kayıt), and ^x (çıkış). Burada ^ imi, Ctrl tuşu anlamındadır.

  Bilginize: Mac OS X'in 10.5'ten önceki sürümleri PHP ve Apache'nin eski sürümleriyle gelir. Böyle makinelerde Apache yapılandırma dosyası /etc/httpd/httpd.conf olabilir.

 2. Bir metin düzenleyici ile aşağıdaki satırların başlarındaki # imlerini kaldırın (bu iki satır genelde birarada değildir, onları arayıp bulmalısınız):

  # LoadModule php5_module libexec/httpd/libphp5.so
  
  # AddModule mod_php5.c
  
  Konuma/yola dikkat. PHP'yi gelecekte tekrar derlerseniz yukarıdaki dosyaların yerine yenilerini koymayı unutmayın. Yoksa bu satırları tekrar açıklama haline getirmelisiniz.

 3. PHP olarak yorumlanacak uzantıları belirleyiniz (örnekler: .php .html ve .inc)

  (Mac Panther'den itibaren) httpd.conf dosyasında bulunan aşağıdaki deyimden dolayı PHP etkin kılındığı anda .php uzantılı dosyalar özdevinimli olarak PHP tarafından yorumlanır.

  <IfModule mod_php5.c>
    # php etkinse, .php ve .phps dosyalarını yorumlasın isteriz.
    AddType application/x-httpd-php .php
    AddType application/x-httpd-php-source .phps
  
    # Çoğu kullanıcı index.php'yi ister
    <IfModule mod_dir.c>
      DirectoryIndex index.html index.php
    </IfModule>
  </IfModule>
  

  Bilginize:

  OS X 10.5 (Leopard) öncesinde, PHP 5 yerine PHP 4 kullanılırdı; dolayısıyla yukarıdaki 5'leri 4'lere çevirmeniz gerekir.

 4. DirectoryIndex yönergesinde belirtilen öntanımlı dizin içerik dosyasının yüklendiğinden emin olun. Bu ayrıca httpd.conf içinde de atanır. Bu amaçla genellikle index.php ve index.html kullanılır. PHP'nin varlığını sınayan yukarıdakı satırlardan dolayı öntanımlı olarak index.php etkindir. Gerekirse bu ayarı kendinize göre değiştirin.
 5. Ya php.ini dosyasının yerini ayarlayın ya da öntanımlıyı kullanın Mac OS X üzerindeki öntanımlı yeri genellikle /usr/local/php/php.ini olup bir phpinfo() işlev çağrısı da yerini gösterecektir. Eğer bir php.ini kullanılmamışsa, PHP öntanımlı değerleri kullanacaktır. php.ini'yi bulmak için SSS'ye bakabilirsiniz.
 6. DocumentRoot'u belirleyip ayarlayın. Bu, HTTP sunucusunun belge kök dizinidir. Bu dizindeki dosyalar HTTP sunucusu tarafından sunulur. Dolayısıyla PHP dosyaları da tarayıcıya gönderilmeden önce PHP tarafından yorumlanır. Genelde öntanımlı belge kök dizini /Library/WebServer/Documents olup httpd.conf dosyasında belirtilmesi gerekir. Ayrıca, her kullanıcının kendi öntanımlı belge kök dizini vardır: /Users/kullanıcı/Sites
 7. Bir phpinfo() dosyası oluşturun

  phpinfo() işlevi PHP ile ilgili bilgileri gösterir. Aşağıdaki içeriğe sahip bir dosyayı belge kök dizininde oluşturun:

  <?php phpinfo(); ?>

 8. Apache'yi yeniden başlatın ve yukarıdaki PHP dosyasını yükleyin

  Apache'yi başlatmak için ya kabukta sudo apachectl graceful komutunu verin ya da OS X Sistem Tercihlerinden "Kişisel HTTP Sunucusu" seçeneğini durdurup başlatın. Öntanımlı olarak, yerel dosyaları tarayıcıya yüklemek için şöyle bir URL kullanılır: http://localhost/info.php. Kullanıcı dizinizdeki belge kök dizinini kullanarak bunu şöyle yapabilirsiniz: http://localhost/~kullanıcı/info.php

CLI (veya eski sürümlerde CGI) çalıştırılabilirinin ismi php olup genellikle bulunduğu yer /usr/bin/php'dir. PHP kılavuzunun komut satırı bölümünü okuyun ve Terminal'i açıp PHP çalıştırılabilirinin sürümünü öğrenmek için php -v komutunu çalıştırın. phpinfo() işlevine yapılacak bir çağrı da bu bilgiyi gösterecektir.