phpinfo

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

phpinfoPHP'nin o anki durumu hakkında büyük miktarda bilgi çıktılar

Açıklama

phpinfo ([ int $ne = INFO_ALL ] ) : bool

PHP'nin o anki durumu hakkında büyük miktarda bilgi çıktılar. Bu bilgi, PHP derleme seçenekleri, kurulu eklentiler, PHP sürümü, sunucu bilgisi, (PHP bir modül olarak derlenmişse) sunucu ortam değişkenleri, PHP ortam değişkenleri, işletim sistemi sürüm bilgileri, dosya yolları, asıl ve yerel yapılandırma seçenekleri, HTTP başlıkları ve PHP lisansını içerir.

Her sistemin yapılandırması farklı olduğundan phpinfo() işlevi genellikle, yapılandırma ayarlarını ve kullanılabilecek öntanımlı değişkenleri öğrenmek için kullanılır.

phpinfo() tüm EGPCS (Environment, GET, POST, Cookie, Server) verisini içerdiğinden ayrıca değerli bir hata ayıklama aracıdır.

Değiştirgeler

ne

İsteğe bağlı bu değiştirgede aşağıdaki sabitlerin bitsel değerlerinin toplamı belirtilerek işlevin çıktısı özelleştirilebilir. Bu sabitleri veya bitsel değerlerini VEYA işleci ile birleştirerek belirtebilirsiniz.

phpinfo() seçenekleri
Sabit Değer Açıklama
INFO_GENERAL 1 Yapılandırma satırı, php.ini dosyasının yeri, derleme tarihi, HTTP Sunucusu, Sistem, vesaire.
INFO_CREDITS 2 PHP'ye katkıda bulunanlar. Ayrıca, phpcredits() işlevine de bakınız.
INFO_CONFIGURATION 4 PHP yönergelerinin asıl ve yerel değerleri. Ayrıca ini_get() işlevine de bakınız.
INFO_MODULES 8 Yüklü modüller ve binlerğn ayarları. Ayrıca get_loaded_extensions() işlevine de bakınız.
INFO_ENVIRONMENT 16 $_ENV dizisi ile de edinilebilen ortam değişkenleri bilgileri.
INFO_VARIABLES 32 EGPCS (Environment, GET, POST, Cookie, Server) verisinden elde edilen tüm öntanımlı değişkenler.
INFO_LICENSE 64 PHP Lisans bilgileri. Ayıca bakınız: » Lisans SSS.
INFO_ALL -1 Yukarıdakiler hepsi gösterilir. Bu öntanımlı değerdir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.2 "Loaded Configuration File" başlığı altında yüklü yapılandırma dosyası bilgi eklendi. Evvelce sadece "Configuration File (php.ini) Path" başlığı altında yapılandırma dosyasının yolu bulunurdu.

Örnekler

Örnek 1 - phpinfo() örneği

<?php

// Tüm bilgiyi gösterelim (INFO_ALL sabitine eşdeğer)
phpinfo();

// Sadece modül bilgisini gösterelim.
// phpinfo(8) de aynı sonucu verir.
phpinfo(INFO_MODULES);

?>

Notlar

Bilginize:

Parts of the information displayed are disabled when the expose_php yapılandırma seçeneğine off atanmışsa bazı bilgiler gösterilmez. PHP ve Zend logoları ve katkıcılar bunlardan bazılarıdır.

Bilginize:

PHP'yi komut satırından kullanıyorsanız phpinfo() işlevi HTML çıktı yerine düz metin çıktı verir.

Ayrıca Bakınız