Unix sistemler ve Apache 2.x

Bu bölüm Unix sistemlerde PHP'nin Apache 2.x'e kurulumu hakkında bilgiler ve ipuçları içerir.

Uyarı

Apache 2'nin bir hizmet ortamında evreli MPM'lerle kullanımını önermiyoruz. Bunun yerine Apache 2.0 ve 2.2'de öntanımlı MPM olan Prefork MPM'sini kullanmanızı öneririz. Bunun sebebini SSS altında Apache ve evreli MPM'ler başlığı altında bulabilirsiniz.

Apache 2.x HTTP Sunucusu hakkında temel bir bilgi edinmek için mutlaka » Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.x Belgelerine bakmanızı öneririz.

En son sürümü » Apache 2.x indirme sitesinden ve buna uygun PHP sürümünü yukarıda bahsedilen yerlerden indirebilirsiniz. Bu kısa kılavuz Apache 2.x ve PHP hakkında sadece temel bilgi sağlar. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için » Apache HTTP Sunucusu Belgelerine bakınız. Kurulum talimatlarının sürüm numaralarından ötürü geçerliliğini yitirmemesi için sürüm numaraları 'NN' şeklinde belirtilmiştir, NN yerine kurulan Apache sürümünün sürüm numarası yazılmalıdır.

Apache 2.x'in şu an iki sürümü mevcuttur: 2.0 ve 2.2. Bunlardan birini seçmek için çeşitli sebepler olabilirse de 2.2 şu an için en son ve önerilen sürümdür. Ancak, burada sözü edilen talimatlar hem 2.0 hem de 2.x için çalışır.

 1. Apache HTTP sunucusunu edindikten sonra şu komutları verin:

  gzip -d httpd-2_x_NN.tar.gz
  tar -xf httpd-2_x_NN.tar
  
 2. Benzer işlemleri PHP için de yapın:

  gunzip php-NN.tar.gz
  tar -xf php-NN.tar
  
 3. Apache'yi derleyip kurun. Apache'nin nasıl derleneceğini Apache kurulumu belgesinden öğrenebilirsinz.

  cd httpd-2_x_NN
  ./configure --enable-so
  make
  make install
  
 4. Böylece standart prefork MPM'si ve yüklenebilir modül desteği ile Apache 2.x.NN /usr/local/apache2 altına kurulmuş oldu. Kurulumu denemek için Apache HTTP sunucusunu normal yollardan başlatabilirsiniz. Örnek:

  /usr/local/apache2/bin/apachectl start
  
  PHP yapılandırması ile çalıştırmak üzere sunucuyu durdurun:
  /usr/local/apache2/bin/apachectl stop
  

 5. Şimdi PHP'yi yapılandırıp kurun. Bunu hangi eklentileri etkin kılacaksanız onların seçeneklerini kullanarak yapabilirsiniz. Olası seçeneklerin listesini almak için komut satırına ./configure --help yazın. Örneğimizde Apache ve MySQL desteğini etkin kılacağız.

  Apache'yi yukarıda açklandığı gibi kaynak paketinden derlediyseniz aşağıdaki örnek sizin apxs yolunuzla eşleşecektir. Fakat Apache'yi başka bir şekilde kurduysanız apxs yolunu buna uygun olarak ayarlamalısınız. Bazı dağıtımlar apxs yerine apxs2 ismini kullanır, buna dikkat edin.

  cd ../php-NN
  ./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs --with-mysql
  make
  make install
  

  Eğer kurulumdan sonra yapılandırmanızı değiştirmek isterseniz sadece configure, make ve make install adımlarını yinelemeniz yeterli olacaktır. Yeni modülün etkin olabilmesi için Apache'yi yeniden başlatmanız gerekir. Apache'yi yeniden derlemeniz gerekmez. Aksi özellikle belirtilmedikçe 'make install' ile phpize gibi çeşitli PHP araçları, PEAR, PHP CLI ve bir takım başka şeylerin de kurulumu yapılır.

  Aksi belirtilmedikçe, 'make install' ile phpize gibi çeşitli PHP araçları, PEAR, PHP CLI ve benzerleri de kurulacaktır.

 6. php.ini dosyanızı yapılandırın.

  cp php.ini-development /usr/local/lib/php.ini
  

  PHP seçeneklerini ayarlamak için .ini dosyanızı düzenleyebilirsiniz. .ini dosyanızın başka bir yerde durmasını istiyorsanız, 5. şıkta --with-config-file-path=/başka/bir/yer seçeneği ile dosyanız için başka bir yer belirtebilirsiniz.

  php.ini-dist yerine php.ini-production (dağıtımın standart .ini dosyası yerine önerilen yapılandırmalar dosyasını) kullanmayı tercih ederseniz, değişiklik listesini okumayı ihmal etmeyin, çünkü bunlar PHP'nin davranışını etkileyecektir.

 7. PHP modülünün yüklenmesi için httpd.conf dosyasını düzenlemelisiniz. LoadModule yönergesinin değeri PHP modülünün sistemdeki yerini göstermelidir. Yukarıdaki 'make install' bunu sizin yerinize yapmıştır ama emin olmak için siz yine de bir bakın.

  LoadModule php5_module modules/libphp5.so
 8. Apache'ye belli dosya uzantılarını PHP uzantıları olarak ele almasını söyleyin. Örneğin, .php uzantılı dosyaları Apache'nin PHP dosyaları olarak ele almasını isteyebiliriz. Apache AddType yönergesini kullanmamak suretiyle, PHP tarafından çalıştırılmak üzere istismar.php.jpg gibi dosyaların oluşturulması ve yüklenmesi gibi tehlikeli durumlardan kaçınmak isteyebilirsiniz. Biz örnek olsun diye .php uzantısını ekledik. Başka uzantıları da buraya ekleyebilirsiniz. Bunları aralarında boşluk bırakarak aynı satıra yazabilirsiniz.

  <FilesMatch \.php$>
    SetHandler application/x-httpd-php
  </FilesMatch>

  Veya .php, .php2, .php3, .php4, .php5, .php6 ve .phtml gibi dosyalar dışında hiçbir dosyanın PHP tarafından çalıştırılmamasını şöyle sağlayabilirsiniz:

  <FilesMatch "\.ph(p[2-6]?|tml)$">
    SetHandler application/x-httpd-php
  </FilesMatch>

  PHP kaynak kodlarını renklendirilmiş olarak göstermek için .phps uzantısını da yapılandırmanıza ekleyebilirsiniz. Bu, şöyle yapılır:

  <FilesMatch "\.phps$">
    SetHandler application/x-httpd-php-source
  </FilesMatch>

  .php dosyalarının uzantılarını .phps olarak değiştirmeden kaynak kodlarını renklendirilmiş olarak göstermek isterseniz bunu şöyle yapabilirsiniz:

  RewriteEngine On
  RewriteRule (.*\.php)s$ $1 [H=application/x-httpd-php-source]

  PHP kaynak süzgeci, gizli kalması gereken bilgiler içeren genel kullanıma açık sunucularda kullanılmamalıdır. Aksi takdirde gizli kalması gereken bilgiler kaynak koda eklenebilir.

 9. Artık Apache'yi başlatabilirsiniz. Bunun için Apache'yi her zaman ki gibi başlatmanız yetecektir:

  /usr/local/apache2/bin/apachectl start
  

  VEYA

  service httpd restart
   

Yukarıdaki adımları izleyerek PHP'nin bir SAPI modülü olarak çalıştığı bir Apache 2 HTTP sunucusuna sahip olursunuz. Apache ve PHP için şüphesiz birçok farklı yapılandırma seçeneği vardır. Yapılandırma seçeneklerinin listesi için her kaynak ağacında ./configure --help çalıştırabilirsiniz.

Apache derlenirken prefork MPM modülü yerine , worker MPM modülü seçilerek çok evreli derlenebilir. Bunu yapmak için 3. şıkta derleme seçeneklerinize şu seçeneğini ekleyebilirsiniz:

--with-mpm=worker

Bunu yapmadan önce, bunun olası sonuçları hakkında bilgi sahibi olmaya, azından ne gibi etkilerinin olacağını anlamaya çalışın. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için Apache HTTP sunucusunun belgelerinden » Çok Süreçlilik Modülleri (MPM'ler) belgesini okuyunuz.

Bilginize:

İçerik dili uzlaşımı kullanmak isterseniz Apache MultiViews SSS'ine bakınız.

Bilginize:

Ayrıca, PHP'yi deneysel Zend Thread Safety (ZTS) motoru ile de derleyebilirsiniz. Böyle bir yapılandırmada bütün eklentiler kullanılamayacaktır. Bu bakımdan Apache'yi standart prefork MPM'si ile derlemenizi öneriyoruz.