Unix Sistemlere Kurulum

İçindekiler

Bu bölümde, PHP'nin Unix sistemleri üzerindeki yapılandırmasından ve kurulumundan ana hatları ile bahsedilecektir. Kuruluma başlamadan önce platformunuza ve kullandığınız HTTP sunucusuna özgü bölümleri incelemenizi öneririz.

Kılavuzun Genel Kurulum Değerlendirmesi bölümünde ana hatlarıyla bahsettiğimiz gibi, bu bölümde esas olarak HTTP sunucusunu ilgilendiren ayarlardan bahseceksek de PHP'nin komut satırından kullanımı ile ilgili ayarlara da değineceğiz.

PHP'yi Unix platformlarına kurmanın çeşitli yolları vardır. Kaynak kod paketinden kendiniz derleyip kurabileceğiniz gibi başkaları tarafından derlenip paketlenmiş sürümleri de kurabilirsiniz. Bu belgelerde esas olarak kaynak kod paketinden derleme, kurulum ve yapılandırma sürecinden bahsedeceğiz. Çoğu Unix benzeri sistemin kendine özgü paket kurulum yöntemi vardır. Bu, standart yapılandırmaya yardımcı olabilirse de farklı özelliklere ihtiyaç duyduğunuzda (örneğin, güvenli sunucu veya veritabanı sunucusu), HTTP sunucunuzu ve PHP'yi kendiniz derlemek zorunda kalırsınız. Yazılımları kendiniz derleyip kuracak bilgiye sahip değilseniz, sizin istediğiniz özelliklerde başkaları paket derlemiş mi diye bir araştırma yapmanızı öneririz.

Derleme işlemi için gerekli bilgi ve yazılımlar:

 • Temel Unix kullanım bilgisi ("make" komutunu ve bir C derleyicisini kullanabiliyor olmak)
 • Bir ANSI C derleyici
 • Bir HTTP sunucusu
 • Modüllere özgü bileşenler (GD, PDF kütüphaneleri, vs.)

Git kaynaklarıdan derlerken veya özel değişiklikler yaptıktan sonra şunlar da gerekebilir:

 • autoconf: 2.13+ (PHP < 5.4.0 için), 2.59+ (PHP >= 5.4.0 için)
 • automake: 1.4+
 • libtool: 1.4.x+ (1.4.2 hariç)
 • re2c: 0.13.4 veya daha yeni sürümü
 • flex: 2.5.4 sürümü (PHP <= 5.2 için)
 • bison:
  • PHP 5.4: 1.28, 1.35, 1.75, 1.875, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5, 2.5.1, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.4
  • PHP 5.5: 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5, 2.5.1, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.7
  • PHP 5.6: 2.4 ve üstü, 3.0 hariç (3.0.1 ve üstü OK)
  • PHP 7.0: 2.4 ve üstü

PHP kaynak kod paketinin derleme için ayar ve yapılandırma işlemi configure betiğinin komut satırı seçenekleri kullanılarak yapılır. Bu seçeneklerin neler olduğunu görmek için kaynak paketinin kök dizininde komut satırından ./configure --help komutunu verebilirsiniz. Ayrıca, bu kılavuzda da bazı seçeneklerin açıklamalarına yer verilmiştir. Temel yapılandırma seçeneklerini eklerde bulabilirsiniz. Eklentilere özgü yapılandırma seçenekleri ise eklentilerin kılavuzdaki belgelerinde bulunabilir.

PHP'yi yapılandırdığınızda modülleri ve çalıştırılabilirleri derlemeye hazırsınız demektir. Artık make komutunu verebilirsiniz. Derleme işlemi bir noktada başarısız olursa ve bunun sebebini anlayamazsanız, Sorunlar bölümüne bakınız.