Debian GNU/Linux Kurulum Bilgileri

Bu bölüm Unix sistemlerde PHP'nin » Debian GNU/Linux kurulumu hakkında bilgiler ve ipuçları içerir.

Uyarı

Üçüncü partilerdeki resmi olmayan derlemeler burada desteklenmemektedir. » İndirme alanımızdaki en son paketi alıp aynı hatanın devam ettiğini görmedikçe Debian ekibine herhangi bir yazılım hatası raporlanmamalıdır.

PHP'nin Unix üzerinde derlenmesi ile ilgili talimatlar Debian için de geçerli olsa da bu kılavuz sayfasında ayrıca, hem apt-get hem de aptitude komutlarının kullanımı gibi diğer seçeneklere özgü bilgilere de yer verilmiştir. Bu kılavuz sayfasında bu iki komut kimi zaman diğerinin yerine kullanılmıştır.

APT kullanımı

Öncelikle dikkat edeceğiniz şey, Apache2 ile tümleştirmek için libapache2-mod-php5 ve PEAR ile tümleştirmek için php-pear gibi PHP ile ilgili diğer paketlerinde gerekli olabileceğidir.

İkinci olarak, bir paketi kurmadan önce paket listesini güncellemeniz yerinde bir hareket olacaktır. Bu işlem genellikle apt-get update komutu çalıştırılarık yapılır.

Örnek 1 - Apache2 ile kurulum örneği

# apt-get install php5-common libapache2-mod-php5 php5-cli

APT, Apache2 için hazırlanmış PHP 5 modülünü ve bu modülü etkinleştirmek için bağımlı olduğu diğer paketleri özdevinimli olarak kuracaktır. Yapılan değişikliğin geçerli olması için Apache2 yeniden başlatılmalıdır. Örnek:

Artık herşey yerli yerine oturduğuna göre aşağıdaki örneği izleyerek Apache ve PHP'yi kurabilirsiniz:

Örnek 2 - PHP kurulduktan sonra Apache2'nin dirdirilip yeniden başlatılması

# /etc/init.d/apache2 stop
# /etc/init.d/apache2 start

Yapılandırma üzerinde daha iyi denetim

Bir önceki bölümde PHP sadece çekirdek modüllerle kurulmuştu. Çok geçmeden MySQL, cURL, GD ve benzeri modülleri etkinleştirme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bunları da apt-get komutuyla kurabilirsiniz.

Örnek 3 - Ek PHP 5 paketleri listesinin alınma yöntemleri

# apt-cache search php5
# aptitude search php5
# aptitude search php5 |grep -i mysql

Bu örnek komutların çıktısından da görebileceğiniz gibi, php5-cgi, php5-cli ve php5-dev gibi özel paketlerde dahil olmak üzere kurabileceğiniz çok sayıda PHP modülü vardır. Listeyi dikkatlice inceleyip ihtiyacınız olanları seçtikten sonra apt-get veya aptitude ile bunları kurabilirsiniz. Debian bunlar içinde bağımlılık denetimleri yapacağından, örneğin MySQL ve cURL kurmak istediğinizde bunların bağımlı olduğu paketleri de kurmayı teklif edecektir:

Örnek 4 - MySQL ve cURL PHP modüllerinin kurulumu

# apt-get install php5-mysql php5-curl

APT özdevinimli olarak farklı php.ini (/etc/php5/apache2/php.ini, /etc/php5/conf.d/pdo.ini ve benzeri) dosyalarına uygun satırları ve eklentinin türüne bağlı olarak extension=foo.so benzeri girdileri ekleyecektir. Bu değişikliklerin de etkili olabilmesi için Apache2'nin yeniden başlatılması gerekir.

Bilinen sorunlar

  • Bir betiğin sonucu yerine betiğin PHP kaynak kodlarını görüyorsanız, Debian muhtemelen /etc/apache2/apache2.conf dosyasına (veya benzeri bir dosyaya) PHP ile ilgili satırları eklememiştir. Bu konu ile ilgili ayrıntılar için Debian kılavuzuna bakınız.
  • Eğer bir eklenti tanımlı gibi gözüktüğü halde işlevlerini kullanamıyorsanız ilgili ini dosyasının yüklendiğinden ve Apache2'nin yeniden başlatıldığından emin olmalısınız.
  • Debian üzerinde paket kurmak için kullanılabilecek iki temel komut vardır: apt-get ve aptitude. Bu iki komut arasındaki farklar için dağıtımınızla gelen belgelere bakınız.