Giriş

DOM eklentisi, PHP ile DOM arayüzü sayesinde XML belgeler üzerinde işlem yapmayı sağlar.

Bilginize:

DOM eklentisi UTF-8 kodlama kullanır. ISO-8859-1 belgelerle çalışmak için utf8_encode() ve utf8_decode() işlevlerini, diğer karakter kodlamaları için ise iconv eklentisinin işlevlerini kullanın.