Açıklamalar

PHP, 'C', 'C++' ve Unix kabuk tarzı (Perl tarzı) açıklamaların hepsini destekler. Örnegin:

<?php
    
echo 'Bu bir denemedir'// Bu tek satırlık c++ tarzı açıklamadır
    /* Bu, C tarzı çok satırlı
       bir açıklamadır */
    
echo 'Bir deneme daha';
    echo 
'Bu da sonuncusu'# Bu tek satırlık kabuk tarzı açıklamadır
?>

"Tek satırlık" bir açıklamanın etki alanı yalnızca satır sonuna ya da PHP kod bloğunun sonuna kadardır. Yani, // ... ?> ya da # ... ?> kullanımından sonra gelecek HTML kodu YAZDIRILACAKTIR: ?> etiketi PHP kipinden çıkılmasına ve HTML kipine dönülmesini sağlar, // ya da # kullanımı bunu etkileyemez asp_tags yapılandırma yönergesi etkinse, asp tarzı // %> ve # %> kullanımı da böyle çalışır. Bununla birlikte, </script> etiketi tek satırlık açıklama için böyle duruma yol açmaz.

<h1>Bu <?php # echo 'basit';?> bir örnektir.</h1>
<p>Yukarıdaki başlık 'Bu bir örnektir' diye gösterilecektir.</p>

Bir 'C' tarzı açıklama ilk */ ile karşılaşıldığı noktada sona erer. 'C' tarzı açıklamaları iç içe kullanmamalısınız. Büyük miktarda kod bloğunu açıklama haline getirirken bu yanlış genellikle yapılır.

<?php
 
/*
    echo 'Bu bir denemedir'; /* Bu açıklama sorun çıkaracak. */
 
*/
?>