PHP etiketleri

PHP bir dosyayı çözümlerken, hangi bölümü yorumlayıp hangi bölümü yorumlamadan geçeceğine karar vermek için <?php ve ?> açılış ve kapanış etiketlerine bakar. Bu şekilde çözümleme PHP'nin her çeşit farklı belgeye gömülmesini sağlar, çünkü bir çift açılış ve kapanış etiketinin dışındaki her şey PHP çözümleyicisi tarafından gözardı edilir.

PHP ayrıca kısa başlangıç etiketine de <? izin verir. Bu sadece, PHP --enable-short-tags yapılandırma seçeneği ile derlenerek veya php.ini yapılandırma dosyası yönergesi short_open_tag kullanılarak etkinleştirilebilir.

Bir dosya saf PHP kodu ise, dosyanın sonunda PHP kapanış etiketini koymamak tercih edilir. Yazılımcıdan herhangi bir çıktı gönderme isteği gelmezse PHP betiğin bu noktasında çıktı tamponlamasını başlatacağından kapama etiketinden sonra istenmeyen etkilere neden olabilecek boşluk veya yeni satırların yanlışlıkla eklenmesi böylece engellenmiş olur.

<?php
echo "Merhaba Dünya";

// ... daha kod

echo "İletişimin sonu";

// PHP kapama etiketi olmadan betik burada biter

Sürüm Bilgisi
Sürüm: Açıklama
7.0.0 <%, %>, <%= ASP etiketleri ve <script language="php"> betik etiketi PHP'den kaldırıldıP.
5.4.0 short_open_tag php.ini seçeneğine bakmaksızın <?= etiketi daima kullanılabilir oldu.