Üreteçlerin Iterator nesneleriyle karşılaştırılması

Üreteçlerin başlıca getirisi basitlikleridir. Iterator sınıfının gerçeklenmesine kıyasla çok daha az kod yazılır ve kod genelde çok daha okunabilirdir. Örneğin aşağıdaki işlev ve sınıf eşdeğerdir:

<?php
function getLinesFromFile($fileName) {
    if (!
$fileHandle fopen($fileName'r')) {
        return;
    }
 
    while (
false !== $line fgets($fileHandle)) {
        
yield $line;
    }
 
    
fclose($fileHandle);
}

// versus...

class LineIterator implements Iterator {
    protected 
$fileHandle;
 
    protected 
$line;
    protected 
$i;
 
    public function 
__construct($fileName) {
        if (!
$this->fileHandle fopen($fileName'r')) {
            throw new 
RuntimeException('Couldn\'t open file "' $fileName '"');
        }
    }
 
    public function 
rewind() {
        
fseek($this->fileHandle0);
        
$this->line fgets($this->fileHandle);
        
$this->0;
    }
 
    public function 
valid() {
        return 
false !== $this->line;
    }
 
    public function 
current() {
        return 
$this->line;
    }
 
    public function 
key() {
        return 
$this->i;
    }
 
    public function 
next() {
        if (
false !== $this->line) {
            
$this->line fgets($this->fileHandle);
            
$this->i++;
        }
    }
 
    public function 
__destruct() {
        
fclose($this->fileHandle);
    }
}
?>

Bu esnekliğin bir bedeli vardır, üreteçler sadece ileri sayan yineleyiciler olduklarından yineleme bir kere başladı mı bir daha başa sarılamazlar. Bunun bir diğer anlamı, aynı üretecin tekrar tekrar kullanılamamasıdır; üreteç işlevi tekrar çağrılarak üretecin yeniden oluşturulması gerekir.