Iterator Arayüzü

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

Kendilerini dahili olarak yineleyebilen nesneler ve harici yineleyiciler için arayüz.

Arayüz Sözdizimi

Iterator extends Traversable {
/* Yöntemler */
abstract public current ( void ) : mixed
abstract public key ( void ) : scalar
abstract public next ( void ) : void
abstract public rewind ( void ) : void
abstract public valid ( void ) : bool
}

Öntanımlı Yineleyiciler

PHP birçok günlük görev için bir miktar yineleyici zaten sağlamaktadır. Listesi için bkz: SPL yineleyicileri

Örnekler

Örnek 1 Temel Kullanımı

Bu örnekte, bir yineleyici üzerinde foreach yaparken hangi yöntemlerin çağrıldığı gösterilmiştir.

<?php
class Yineleyicim implements Iterator {
    private 
$position 0;
    private 
$array = array(
        
"ilkeleman",
        
"ikincieleman",
        
"soneleman",
    );

    public function 
__construct() {
        
$this->position 0;
    }

    public function 
rewind() {
        
var_dump(__METHOD__);
        
$this->position 0;
    }

    public function 
current() {
        
var_dump(__METHOD__);
        return 
$this->array[$this->position];
    }

    public function 
key() {
        
var_dump(__METHOD__);
        return 
$this->position;
    }

    public function 
next() {
        
var_dump(__METHOD__);
        ++
$this->position;
    }

    public function 
valid() {
        
var_dump(__METHOD__);
        return isset(
$this->array[$this->position]);
    }
}

$it = new Yineleyicim;

foreach(
$it as $key => $value) {
    
var_dump($key$value);
    echo 
"\n";
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(19) "Yineleyicim::rewind"
string(18) "Yineleyicim::valid"
string(20) "Yineleyicim::current"
string(16) "Yineleyicim::key"
int(0)
string(9) "ilkeleman"

string(17) "Yineleyicim::next"
string(18) "Yineleyicim::valid"
string(20) "Yineleyicim::current"
string(16) "Yineleyicim::key"
int(1)
string(12) "ikincieleman"

string(17) "Yineleyicim::next"
string(18) "Yineleyicim::valid"
string(20) "Yineleyicim::current"
string(16) "Yineleyicim::key"
int(2)
string(9) "soneleman"

string(17) "Yineleyicim::next"
string(18) "Yineleyicim::valid"

İçindekiler