Birden Fazla İsim Alanının Aynı Dosyada Tanımlanması

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

Birden fazla isim alanı aynı dosya içinde bildirilebilir. İki çeşit söz dizimine izin verilir.

Örnek 1 - Birden fazla isim alanın ayrımsız ardarda bildirilmesi

<?php
namespace Projem;

const 
BAĞLANTI_TAMAM 1;
class 
Bağlantı /* ... */ }
function 
bağlan() { /* ... */  }

namespace 
DiğerProjem;

const 
BAĞLANTI_TAMAM 1;
class 
Bağlantı /* ... */ }
function 
bağlan() { /* ... */  }
?>

Bu söz dizimi aynı dosya içinde birden fazla isim alanı bildirimi için önerilmez. Bunun yerine ayraçlı söz dizimi önerilir.

Örnek 2 - Birden fazla isim alanın ayraçlı olarak bildirilmesi

<?php
namespace Projem {

const 
BAĞLANTI_TAMAM 1;
class 
Bağlantı /* ... */ }
function 
bağlan() { /* ... */  }
}

namespace 
DiğerProjem {

const 
BAĞLANTI_TAMAM 1;
class 
Bağlantı /* ... */ }
function 
bağlan() { /* ... */  }
}
?>

Aynı dosya içinde birden fazla isim alanını birleştirmek iyi bir kodlama uygulaması olarak teşvik edilmektedir. Çoğunlukla çok sayıda PHP betiğini aynı dosyada birleştirmek amacıyla kullanılır.

İsim alansız küresel kodu isim alanlı kodla bir arada kullanmanın tek yolu ayraçlı söz dizimini kullanmaktır (diğerine izin verilmemektedir). Küresel kod isimsiz bir isim alanı bildirimi ile aynı dosyada şöyle bildirilebilir:

Örnek 3 - Birden fazla isim alanın isim alansız kodla birlikte bildirilmesi

<?php
namespace Projem {

const 
BAĞLANTI_TAMAM 1;
class 
Bağlantı /* ... */ }
function 
bağlan() { /* ... */  }
}

namespace { 
// küresel kod
session_start();
$a Projem\bağlan();
echo 
Projem\Bağlantı::başlat();
}
?>

İsim alanı ayraçlarının dışında, kodlama belirten declare deyimi dışında hiçbir PHP kodu bulunamaz.

Örnek 4 - Birden fazla isim alanın isim alansız kodla birlikte bildirilmesi

<?php
declare(encoding='UTF-8');
namespace 
Projem {

const 
BAĞLANTI_TAMAM 1;
class 
Bağlantı /* ... */ }
function 
bağlan() { /* ... */  }
}

namespace { 
// küresel kod
session_start();
$a Projem\bağlan();
echo 
Projem\Bağlantı::başlat();
?>