Alt İsim Alanlarının Bildirilmesi

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

Dizinler ve dosyalardaki gibi PHP isim alanı isimleri arasında da bir hiyeraraşi belirtmek mümkündür. Bu bakımdan, bir isim alanı başka isim alanlarının altında tanımlanabilir:

Örnek 1 - Tek bir isim alanının hiyerarşik bildirimi

<?php
namespace Projem\Alt\Seviye;

const 
BAĞLANTI_TAMAM 1;
class 
Bağlantı /* ... */ }
function 
bağlan() { /* ... */  }

?>
Yukarıdaki örnekte, Projem\Alt\Seviye\BAĞLANTI_TAMAM sabiti, Projem\Alt\Seviye\Bağlantı sınıfı ve Projem\Alt\Seviye\bağlan işlevi oluşturulmaktadır.