Atama İşleçleri

Temel atama işleci "=" imidir. Programlamaya yeni başlayanlar bu işleci"eşittir" diye okurlar. Aslında yapılan işlem bir şeyleri birbirlerine eşitlemek değildir. Yaptığı iş sağındaki ifadenin değerini solundaki terimin değeri haline getirmektir, yani imleci içeren ifadeyi birşey'in değeri diye okumak daha doğrudur.

Bir atama ifadesinin değeri atanan değerdir. Yani, "$a = 3" ifadesinin değeri 3'tür. Bunun bir takım yan sonuçları da vardır:

<?php

$a 
= ($b 4) + 5// $a'nın değeri 9, $b'nin değeri 4 olur.

?>

Temel atama işlecinden başka atama işlemini temel aritmetik, ikil aritmetik işlemleriyle veya dizi ya da dizge birleştirme işlemleriyle birleştiren, "birleşik atama işleçleri" vardır. Örnek:

<?php

$a 
3;
$a += 5// $a'nın değeri 8 olur, asıl işlem: $a = $a + 5;
$b "Herkese ";
$b .= "Merhaba!"// $b'nin değeri "Herkese Merhaba!" olur.
                  // asıl işlem: $b = $b . "Merhaba!";

?>

Atama işleminin özgün değişkeni yeni değişkene kopyaladığına (değeriyle atadığına) dikkat ediniz. Dolayısıyla birinde yapılan değişiklik diğerini etkilemeyecektir. Kapalı bir döngü içinde büyükçe bir diziye atama işlemleri yapma ihtiyacı duyarsanız bu ayrı bir anlam kazanır.

PHP içindeki değere göre olağan atama davranışının bir istisnası, gönderimle atanan nesnelerle gerçekleşir. Nesneler clone anahtar sözcüğü ile doğrudan kopyalanabilir.

Gönderimli atama

Gönderimli atama $değişken = &$diğerdeğişken; sözdizimi ile desteklenmektedir. 'Gönderimli atama' denince, iki değişkenin aynı veriyi gösterdiğini ve birbirlerinden birşeyler kopyalamadıklarını anlıyoruz.

Örnek 1 - Gönderimli atama

<?php
$a 
3;
$b = &$a// $b, $a'ya bir gönderimdir

print "$a\n"// 3 basar
print "$b\n"// 3 basar

$a 4// $a değişir

print "$a\n"// 4 basar 
print "$b\n"// bu da 4 basar, $b, $a'ya bir gönderimdi ve $a değişti
             
?>

new işleci özdevinimli olarak bir gönderim döndürür. Dolayısıyla, new sonucunu gönderimli atamak PHP 5.3 ve sonrasında bir E_DEPRECATED iletisiyle, önceki sürümlerde ise bir E_STRICT iletisiyle sonuçlanır.

Örneğin bu kod bir uyarı ile somuçlanır:

<?php
class {}

/* Aşağıdaki satırın ürettiği hata iletisi:
 * Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in...
 */
$o = &new C;
?>

Gönderimler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için Gönderimlerle ilgili herşey bölümüne bakınız.