İşleçler

İçindekiler

Bir işleç, başka bir değer üretmek üzere bir veya daha fazla değer (programcı dilinde ifade) alan bir şeydir (yani, bu yapı bir ifade haline gelir).

İşleçler aldıkları değer sayısına göre gruplanabilir. Tek terimli işleçler yalnızca bir değer alır, örneğin, ! (mantıksal değil işleci) veya ++ (arttırım işleci). İki terimli işleçler iki değer alır, PHP'nin desteklediği işleçlerin çoğunluğu bu grupta olup aritmetik işleçler + (artı) ve - (eksi) örnek olarak verilebilir. Son olarak tek bir üç terimli işleci, ? : vardır ve üç terim alır. Koşul işleci olarak da bilinir.

PHP işleçleri tam liste halinde, aşağıda İşleç Önceliği bölümünde bulunabilir. Bölüm ayrıca, çeşitli farklı işleçleri içeren ifadelerin değerlendirilişini yöneten işleç önceliğini ve ilişkilendirmeyi de açıklamaktadır.