Gönderim Nedir?

PHP'de gönderimler aynı değişken içeriğine farklı isimlerle erişmek demektir. C'deki göstericilere benzemezler; örneğin, üzerlerinde gösterici aritmetiği kullanamazsınız, çünkü gerçekte bellek adresleri değillerdir.Ayrıntılar için Gönderimler Ne Değildir? bölümüne bakınız. daha çok simge tablosu PHP'de şuna dikkat edin: Değişken içeriği ve değişken ismi farklı şeylerdir. Bu bakımdan, aynı içeriğin farklı isimleri olabilir. En yakın benzerlik, Unix dosya isimleri ve dosyaları ile kurulabilir; değişken isimleri dizinlerse, değişken içeriği de dizinin içindeki dosyadır. Gönderimler ise Unix dosya sistemindeki sabit bağlar olarak düşünülebilir.