object

Nesne İlklendirme

Yeni bir nesne oluşturmak için (bir sınıfın bir örneğini oluşturmak için) new deyimi kullanılır:

<?php
class kediler
{
    function 
birŞeySöyle()
    {
        echo 
"Miyav.";
    }
}

$kedi = new kediler;
$kedi->birŞeySöyle();
?>

Çok daha ayrıntılı bilgiyi Sınıflar ve Nesneler faslında bulabilirsiniz.

object türüne dönüşüm

Eğer object türünde bir değer object türüne dönüştürülürse bir değişiklik olmaz. Başka türde bir değer object türüne dönüştürülürse yerleşik stdClass sınıfının yeni bir örneği oluşturulmuş olur. Eğer değer NULL ise yeni örnek boş olur. Bir dizi object türüne dönüştürülürse dizi elemanlarının isimleri değerleriyle birlikte nesnenin özellikleri haline gelirler. Bu durumda PHP 7.2.0 öncesinde, sayısal anahtarların yinelenmedikçe erişilmez olacağını unutmayın.

<?php
$obj 
= (object) array('1' => 'foo');
var_dump(isset($obj->{'1'})); // PHP 7.2.0 ve sonrasında 'bool(true)' 
                              // öncesinde 'bool(false)' basar
var_dump(key($obj)); // PHP 7.2.0 ve sonrasında 'string(1) "1" 
                     // öncesinde 'int(1)' basar
?>

Herhangi bir başka değer için, scalar isimli bir üye değişken, değeri içerecektir.

<?php
$nesne 
= (object) 'heyo';
echo 
$nesne->scalar;  // çıktısı: 'heyo'
?>