MessageFormatter::getLocale

msgfmt_get_locale

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

MessageFormatter::getLocale -- msgfmt_get_localeBiçemleyicinin oluşturulduğu yereli döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

MessageFormatter::getLocale ( void ) : string

Yordamsal kullanım

msgfmt_get_locale ( NumberFormatter $biçemleyici ) : string

Biçemleyicinin oluşturulduğu yereli döndürür.

Değiştirgeler

biçemleyici

Biçemleyici nesne

Dönen Değerler

Yerel ismi

Örnekler

Örnek 1 - msgfmt_get_locale() örneği

<?php
$fmt 
msgfmt_create('tr_TR'"Sayı: {0,number}");
echo 
msgfmt_get_locale($fmt);
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli örnek

<?php
$fmt 
= new MessageFormatter('tr_TR'"Sayı: {0,number}");
echo 
$fmt->getLocale();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

tr_TR

Ayrıca Bakınız