MessageFormatter::create

MessageFormatter::__construct

msgfmt_create

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

MessageFormatter::create -- MessageFormatter::__construct -- msgfmt_createYeni bir ileti biçemleyici nesne oluşturur

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (yöntem)

MessageFormatter::create ( string $locale , string $pattern ) : MessageFormatter

Nesne yönelimli kullanım (kurucu):

MessageFormatter::__construct ( string $yerel , string $kalıp )

Yordamsal kullanım

msgfmt_create ( string $yerel , string $kalıp ) : MessageFormatter

Yeni bir ileti biçemleyici nesne oluşturur.

Değiştirgeler

yerel

Değiştirgelerin biçemlenmesinde kullanılacak yerel.

kalıp

Değiştirgelerin içine yerleştirileceği dizge. Kalıp 'tek tırnak dostu' sözdizimi kullanır; yorumlanmadan önce dahili olarak »  umsg_autoQuoteApostrophe işlevinden geçirilir.

Dönen Değerler

Biçemleyici nesne.

Örnekler

Örnek 1 - msgfmt_create() örneği

<?php
$fmt 
msgfmt_create("en_US""{0,number,integer} monkeys on {1,number,
        integer} trees make {2,number} monkeys per tree"
);
echo 
msgfmt_format($fmt, array(45601234560/123));
$fmt msgfmt_create("tr""{0,number,integer} ağaçta {1,number,
        integer} maymun, ağaç başına {2,number} maymun eder"
);
echo 
msgfmt_format($fmt, array(12345604560/123));
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli örnek

<?php
$fmt 
= new MessageFormatter("en_US""{0,number,integer} monkeys on {1,number,
        integer} trees make {2,number} monkeys per tree"
);
echo 
$fmt->format(array(45601234560/123));
$fmt = new MessageFormatter("tr""{0,number,integer} ağaçta {1,number,
        integer} maymun, ağaç başına {2,number} maymun eder"
);
echo 
$fmt->format(array(12345604560/123));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

4,560 monkeys on 123 trees make 37.073 monkeys per tree
123 ağaçta 4.560 maymun, ağaç başına 37,073 maymun eder

Ayrıca Bakınız