mysqli::release_savepoint

mysqli_release_savepoint

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

mysqli::release_savepoint -- mysqli_release_savepointRemoves the named savepoint from the set of savepoints of the current transaction

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public mysqli::release_savepoint ( string $name ) : bool

Yordamsal kullanım:

mysqli_release_savepoint ( mysqli $link , string $name ) : bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

bağlantı

Sadece yordamsal tarz: mysqli_connect() veya mysqli_init() işlevinden dönen bir bağlantı tanıtıcısı.

name

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız