mysqli::rollback

mysqli_rollback

(PHP 5, PHP 7)

mysqli::rollback -- mysqli_rollbackRolls back current transaction

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

mysqli::rollback ([ int $flags = 0 [, string $name ]] ) : bool

Yordamsal kullanım

mysqli_rollback ( mysqli $link [, int $flags = 0 [, string $name ]] ) : bool

Rollbacks the current transaction for the database.

Değiştirgeler

bağlantı

Sadece yordamsal tarz: mysqli_connect() veya mysqli_init() işlevinden dönen bir bağlantı tanıtıcısı.

flags

A bitmask of MYSQLI_TRANS_COR_* constants.

name

If provided then ROLLBACK/*name*/ is executed.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.5.0 Added flags and name parameters.

Örnekler

Örnek 1 mysqli::rollback() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$mysqli 
= new mysqli("localhost""my_user""my_password""world");

/* check connection */
if (mysqli_connect_errno()) {
    
printf("Connect failed: %s\n"mysqli_connect_error());
    exit();
}

/* disable autocommit */
$mysqli->autocommit(FALSE);

$mysqli->query("CREATE TABLE myCity LIKE City");
$mysqli->query("ALTER TABLE myCity Type=InnoDB");
$mysqli->query("INSERT INTO myCity SELECT * FROM City LIMIT 50");

/* commit insert */
$mysqli->commit();

/* delete all rows */
$mysqli->query("DELETE FROM myCity");

if (
$result $mysqli->query("SELECT COUNT(*) FROM myCity")) {
    
$row $result->fetch_row();
    
printf("%d rows in table myCity.\n"$row[0]);
    
/* Free result */
    
$result->close();
}

/* Rollback */
$mysqli->rollback();

if (
$result $mysqli->query("SELECT COUNT(*) FROM myCity")) {
    
$row $result->fetch_row();
    
printf("%d rows in table myCity (after rollback).\n"$row[0]);
    
/* Free result */
    
$result->close();
}

/* Drop table myCity */
$mysqli->query("DROP TABLE myCity");

$mysqli->close();
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$link 
mysqli_connect("localhost""my_user""my_password""world");

/* check connection */
if (mysqli_connect_errno()) {
    
printf("Connect failed: %s\n"mysqli_connect_error());
    exit();
}

/* disable autocommit */
mysqli_autocommit($linkFALSE);

mysqli_query($link"CREATE TABLE myCity LIKE City");
mysqli_query($link"ALTER TABLE myCity Type=InnoDB");
mysqli_query($link"INSERT INTO myCity SELECT * FROM City LIMIT 50");

/* commit insert */
mysqli_commit($link);

/* delete all rows */
mysqli_query($link"DELETE FROM myCity");

if (
$result mysqli_query($link"SELECT COUNT(*) FROM myCity")) {
    
$row mysqli_fetch_row($result);
    
printf("%d rows in table myCity.\n"$row[0]);
    
/* Free result */
    
mysqli_free_result($result);
}

/* Rollback */
mysqli_rollback($link);

if (
$result mysqli_query($link"SELECT COUNT(*) FROM myCity")) {
    
$row mysqli_fetch_row($result);
    
printf("%d rows in table myCity (after rollback).\n"$row[0]);
    
/* Free result */
    
mysqli_free_result($result);
}

/* Drop table myCity */
mysqli_query($link"DROP TABLE myCity");

mysqli_close($link);
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

0 rows in table myCity.
50 rows in table myCity (after rollback).

Ayrıca Bakınız