mysqli::savepoint

mysqli_savepoint

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

mysqli::savepoint -- mysqli_savepointSet a named transaction savepoint

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public mysqli::savepoint ( string $name ) : bool

Yordamsal kullanım:

mysqli_savepoint ( mysqli $link , string $name ) : bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

bağlantı

Sadece yordamsal tarz: mysqli_connect() veya mysqli_init() işlevinden dönen bir bağlantı tanıtıcısı.

name

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız