mysqli::commit

mysqli_commit

(PHP 5, PHP 7)

mysqli::commit -- mysqli_commitCommits the current transaction

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

mysqli::commit ([ int $flags = 0 [, string $name ]] ) : bool

Yordamsal kullanım

mysqli_commit ( mysqli $link [, int $flags = 0 [, string $name ]] ) : bool

Commits the current transaction for the database connection.

Değiştirgeler

bağlantı

Sadece yordamsal tarz: mysqli_connect() veya mysqli_init() işlevinden dönen bir bağlantı tanıtıcısı.

flags

A bitmask of MYSQLI_TRANS_COR_* constants.

name

If provided then COMMIT/*name*/ is executed.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.5.0 Added flags and name parameters.

Örnekler

Örnek 1 mysqli::commit() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$mysqli 
= new mysqli("localhost""my_user""my_password""world");

/* check connection */
if (mysqli_connect_errno()) {
    
printf("Connect failed: %s\n"mysqli_connect_error());
    exit();
}

$mysqli->query("CREATE TABLE Language LIKE CountryLanguage");

/* set autocommit to off */
$mysqli->autocommit(FALSE);

/* Insert some values */
$mysqli->query("INSERT INTO Language VALUES ('DEU', 'Bavarian', 'F', 11.2)");
$mysqli->query("INSERT INTO Language VALUES ('DEU', 'Swabian', 'F', 9.4)");

/* commit transaction */
if (!$mysqli->commit()) {
    print(
"Transaction commit failed\n");
    exit();
}

/* drop table */
$mysqli->query("DROP TABLE Language");

/* close connection */
$mysqli->close();
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$link 
mysqli_connect("localhost""my_user""my_password""test");

/* check connection */
if (!$link) {
    
printf("Connect failed: %s\n"mysqli_connect_error());
    exit();
}

/* set autocommit to off */
mysqli_autocommit($linkFALSE);

mysqli_query($link"CREATE TABLE Language LIKE CountryLanguage");

/* Insert some values */
mysqli_query($link"INSERT INTO Language VALUES ('DEU', 'Bavarian', 'F', 11.2)");
mysqli_query($link"INSERT INTO Language VALUES ('DEU', 'Swabian', 'F', 9.4)");

/* commit transaction */
if (!mysqli_commit($link)) {
    print(
"Transaction commit failed\n");
    exit();
}

/* close connection */
mysqli_close($link);
?>

Ayrıca Bakınız