OCI-Collection::assignElem

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCI-Collection::assignElemAssigns a value to the element of the collection

Açıklama

OCI-Collection::assignElem ( int $index , mixed $value ) : bool

Assigns a value to the element with index index.

Değiştirgeler

index

The element index. First index is 0.

value

Can be a string or a number.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız