Anahtar/Sertifika Değiştirgeleri

Sadece bir kaç openssl işlevi bir anahtar veya sertifika değiştirgesi gerektirir. PHP 4.0.5 ve öncesinde openssl_get_xxx() işlevlerinden döndürülen bir anahtar veya sertifika özkaynağı kullanılmak zorundaydı. Sonraki sürümler için aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılabilmektedir.

 • Sertifikalar

  1. openssl_x509_read() işlevinden dönen bir X.509 özkaynağı.
  2. file://bir/yol/sertifika.pem biçeminde bir dizge; İsmi belirtilen dosya PEM kodlamalı bir sertifika içermelidir.
  3. PEM kodlamalı bir sertifikanın içeriğinden oluşan bir dizge.

 • Genel ve Gizli Anahtarlar

  1. openssl_get_publickey() veya openssl_get_privatekey() işlevinden dönmüş bir anahtar özkaynağı.
  2. Sadece genel anahtarlar için: bir X.509 özkaynağı
  3. file://bir/yol/dosya.pem biçeminde bir dizge; belirtilen dosya PEM kodlamalı bir sertifika veya gizli anahtar (veya her ikisini de) içermelidir.
  4. PEM kodlamalı bir sertifika veya anahtarın içeriğinden oluşan bir dizge.
  5. Gizli anahtarlar için ayrıca, array($anahtar, $parolası) sözdizimini de kullanabilirsiniz; burada $anahtar file:// kullarak belirtilen bir anahtar veya bunun dizgesel içeriği, $parolası ise gizli anahtarın parolasını içeren bir dizge olmalıdır.