openssl_x509_read

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

openssl_x509_readBir X.509 sertifikasını çözümleyip sertifika için bir tanıtıcı döndürür

Açıklama

openssl_x509_read ( mixed $x509srtfk_verisi ) : resource

x509srtfk_verisi ile belirtilen sertifikayı çözümleyip sertifika ile ilgili bir özkaynak tanıtıcısı döndürür.

Değiştirgeler

x509srtfk_verisi

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE yoksa bir özkaynak tanıtıcısı döner.