Hareketler ve özdevinimli işlemler

Bir veritabanına PDO üzerinden bağlantı kuracaksanız, sorgulara başlamadan PDO'nun toplu hareketleri nasıl yönettiğini bilmek zorundasınız. Daha önce toplu hareketler (İngilizce'de transactions denen şey) ile çalışmadıysanız şu dört ana özelliği bilmenizde yarar var: Dayanıklılık, Atomsallık, Yalıtım ve Tutarlılık (DAYT). Layman kuralları gereğince, bir toplu hareket olarak yürütülen bir işleme başlanıldığı takdirde, aşamalar halinde bile yürütülse, diğer bağlantılarla etkileşime girmeksizin veritabanına güvenle uygulanacağı garanti edilir. Ayrıca, toplu hareketler, istediğiniz taktirde (sanki işleme hiç başlamamışsınız gibi) özdevinimli olarak geri alınır ve betiğinizin hatalarla daha kolay başa çıkmasını sağlar.

Toplu hareketler genellikle bir defada uygulanacak işlemlerin bir betik (bir SQL deyimleri betiği) haline getirilmesiyle oluşur. Bunun bu güncellemelerin verimliliğini esaslı bir şekilde arttırmak gibi bir yan etkisi de vardır. Başka bir deyişle, toplu hareketler betiğinizin daha hızlı ve daha tutarlı çalışmasını sağlar (ancak, bunu sağlamak için toplu hareketleri doğru yerde kullanmanız gerekir).

Talihsizliğe bakın ki, her veritabanı toplu hareketleri desteklemez, bu yüzden PDO, önce bağlantı açımasını gerektiren ve özdevinimli işlem kipi denen kipte çalışmak zorunda kalır. Özdevinimli işlem kipinde, çalıştırdığınız her sorgu veritabanı hareketleri destekliyorsa dolaylı olarak bir harekettir, desteklemiyorsa değildir. İhtiyacınız toplu hareketleri kullanmaksa hareketleri ilklendirmek için PDO::beginTransaction() yöntemini kullanmalısınız. Eğer kullanmaya çalıştığınız veritabanı toplu hareketleri desteklemiyorsa bir PDOException istisnası oluşur (hata işleme ayarlarınızdan bağımsız olarak: bu daima bir dizi hata durumundan oluşur). Bir toplu hareketi ilklendirdikten sonra hareketi başlatmak için PDO::commit(), hareketler yerine getirilirken çalıştırdığınız kodun başarı durumuna bağlı olarak hareketleri geri almak için PDO::rollBack() yöntemini kullanabilirsiniz.

Bir toplu hareket veritabanına gönderilmişken bir nedenle betiğiniz sonlanırsa veya bağlantı kapatılmaya çalışılırsa PDO özdevinimli olarak hareketleri geri alır. Bu, betiğin beklenmedik durumlarda sonlanmasına karşı veritabanındaki verilerin tutarsız hale gelmesini önleyecek bir güvenlik önlemidir. Ancak toplu hareketleri doğrudan siz başlatmadıysanız bir şeyler zaten yolunda gitmemiş demektir, dolayısıyla verilerinizin güvenliği için hareketlere başa sarma işlemi uygulanır.

Uyarı

Özdevinimli başa sarma işlemi sadece toplu hareketler PDO::beginTransaction() üzerinden ilklendirildiğinde uygulanır. Bir toplu hareket PDO'sunu başlatan bir sorguyu el yordamıyla kendiniz başlatırsanız, neler olacağı bilinemez ve yanlış giden bir şeyler olursa bunlar geri alınamaz.

Örnek 1 - Bir toplu hareket betiğinin çalıştırılması

Aşağıdaki örnekte, yeni bir çalışan için 23 numaralı bir girdi kümesi oluşturduğumuzu varsayıyoruz. Şahıs için girilen temel bilgilere ilaveten ücretini de kaydedeceğiz. Bu basit işlemi iki ayrı güncelleme ile yapmak mümkünse de bu iki deyimi PDO::beginTransaction() ve PDO::commit() çağrılarının arasına alıp bir sebeple işlem tamamlanamazsa yapılanların geri alınmasını garantilemiş olacağız. Eğer bir şeyler yolunda gitmezse catch kümesi haraket başladığından beri yapılan işlemleri geri alır ve bir hata iletisi basar.

<?php
try {
  
$dbh = new PDO('odbc:SAMPLE''db2inst1''ibmdb2',
      array(
PDO::ATTR_PERSISTENT => true));
  echo 
"Bağlantı kuruldu\n";
  
$dbh->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODEPDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  
$dbh->beginTransaction();
  
$dbh->exec("insert into staff (id, first, last) values (23, 'Joe', 'Bloggs')");
  
$dbh->exec("insert into salarychange (id, amount, changedate)
      values (23, 50000, NOW())"
);
  
$dbh->commit();

} catch (
Exception $e) {
  
$dbh->rollBack();
  echo 
"İşlem başarısız oldu: " $e->getMessage();
}
?>

Güncellemeleri birer toplu hareket olarak yapmak zorunda değilsiniz. Almak istediğiniz veriler için karmaşık sorgular yapabileceğiniz gibi elde ettiğiniz verilerle başka sorgular ve güncellemeler yapmanızda da mümkündür. Ancak, bu arada bir toplu hareket işlemi yürütülüyorsa, bu çalışmanın ortasında kimsenin hiçbir veriyi değiştiremeyeceği garanti altındadır. Toplu hareketlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi için veritabanı sunucunuzun belgelerine bakınız.