PDOException sınıfı

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

Giriş

PDO tarafından oluşturulan bir hatayı temsil eder. Kendi kodunuzda bir PDOException oluşturmamalısınız. PHP'deki istisnalar hakkında bilgi edinmek için İstisnalar bölümüne bakınız.

Sınıf Sözdizimi

PDOException extends RuntimeException {
/* Özellikler */
public array $errorInfo ;
protected string $message ;
protected string $code ;
/* Miras alınan yöntemler */
final public Exception::getMessage ( void ) : string
final public Exception::getPrevious ( void ) : Throwable
final public Exception::getCode ( void ) : mixed
final public Exception::getFile ( void ) : string
final public Exception::getLine ( void ) : int
final public Exception::getTrace ( void ) : array
final public Exception::getTraceAsString ( void ) : string
public Exception::__toString ( void ) : string
final private Exception::__clone ( void ) : void
}

Özellikler

errorInfo

PDO::errorInfo() veya PDOStatement::errorInfo() yöntemine karşılıktır.

message

Hatanın iletisi. Erişmek için Exception::getMessage() yöntemini kullanın.

code

SQLSTATE hata kodu. Erişmek için Exception::getCode() yöntemini kullanın.