DOM İşlevleri

İçindekiler

  • dom_import_simplexml — Bir SimpleXMLElement düğümü alıp bir DOMElement düğümü döndürür