dom_import_simplexml

(PHP 5, PHP 7)

dom_import_simplexmlBir SimpleXMLElement düğümü alıp bir DOMElement düğümü döndürür

Açıklama

dom_import_simplexml ( SimpleXMLElement $düğüm ) : DOMElement

Bir SimpleXMLElement düğümü alıp bir DOMElement düğümü döndürür. Bu yeni nesne doğal bir DOMElement düğümü olarak kullanılabilir.

Değiştirgeler

düğüm

Bir SimpleXMLElement düğümü.

Dönen Değerler

Başarısız olursa FALSE yoksa bir DOMElement nesnesi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - dom_import_simplexml() ile DOM'a SimpleXML ithali

<?php

$sxe 
simplexml_load_string('<books><book><title>blah</title></book></books>');

if (
$sxe === false) {
    echo 
'Belge çözümlenirken hata oluştu ';
    exit;
}

$dom_sxe dom_import_simplexml($sxe);
if (!
$dom_sxe) {
    echo 
'XML dönüşümünde hata oluştu ';
    exit;
}

$dom = new DOMDocument('1.0');
$dom_sxe $dom->importNode($dom_sxetrue);
$dom_sxe $dom->appendChild($dom_sxe);

echo 
$dom->saveXML();

?>

Ayrıca Bakınız